رنگ بغیر از سیاه ، تحریک آمیز نیست!

دنیایی که در آن زندگی می کنیم پر از رنگ های زیبا و مطلوب ، خوشایند می باشد که می توانیم در هر لحظه از زندگی با نگاه کردن به آنها اوج لذت و آرامش را در تک تک سلول های خود درک نمایم. انرژی های الکترومغناطیسی که از رنگ ها به سوی ما ساطع می شود با خود موجی از خوشبختی و گرما که سر منشع آن خورشید بوده را بدون واسطه در اختیار ما قرار می دهند. در…

ادامه مطلب
2
اشتراک گذاری