بایدن یا ترامپ

Trump Or Biden این روزها هر قدر هم بی‌تفاوت و یا عمدا خودمان را به بی خیالی بزنیم اصلی‌ترین دغدغه کشور که همانا معیشت است را نمی‌توانیم نا دیده بگیریم و از همه مهمتر این سؤال کلیشه ای که چه زمانی قرار است این وضع سر و سامان بگیرد ذهن‌ها رو آشفته کرده است و اگر بهتر بگویم یه منگی و گیجی بعد از ضربات مداوم را شاهد هستیم. در میان این همه مجهولات اصلی‌ترین و شاید پنهان ترین موضوعی…

ادامه مطلب
3
اشتراک گذاری