با این فرمان – عادی سازی روابط با امریکا, احمدی نژاد می خواهد!

کمی تأمل کنید. سریع بر من خرده نگیرید. شاید کلامی قابل عرض داشته باشم که بتوان از این خطای بنده اغماض نمود و مستحق قضاوت عجولانه نباشم. اگر حافظه تاریخی یاریمان کند و به خاطر داشته باشیم کشور جمهوری اسلامی ایران بر چند اصل بنیادین استوار می‌باشد که عدول از آن‌ها به جرم تخطی از قانون و نیز محاربه با خدا منظور می گردد.برای همین خاطر به نوعی انتقاد و یا حتی پیشنهاد از مجموعه‌ای به نام جمهوری اسلامی ایران…

ادامه مطلب
0
اشتراک گذاری