اقدام به اشتراک

در سالیانی که در دنیای اینترنت گشت و گذار داشته ام ، همیشه دغدغه فکری من این بود که چرا باید اصلا اینترنتی وجود داشته باشد و یا به اشتراک گذاری داده ها در این بستر با چه هدفی صورت می گیرد؟ از همه مهمتر چرا باید انسان ها به فکر اشتراک تجارب ، دیدگاه ها و یا پذیرای نظرات دیگران باشند . البته این تفکرات که من داشتم همگی از یک نوع جهان بینی نشات می گرفت که متاسفانه…

ادامه مطلب
1
اشتراک گذاری