گرگ ها در نقش میش

ما (ببیندگان )در سریال لحظه گرگ و میش چه نقشی داریم؟ من نه منتقد فیلم هستم نه هیچ کس ! راستش سریالی این چند روز از شبکه سه پخش میشه که به طرز جالبی ببینده جذب کرده ، خوب بخیل نیستیم نوش جونشون اون چشم هایی که نگاهش می کنند ولی برام این جالب بود که هزینه های سرسام آور یک برنامه تلویزیونی و به قول عزیزان رسانه پول آنتن ، چه سود مادی و معنوی رو عاید عزیزان جان…

ادامه مطلب
1
اشتراک گذاری