مسبب سیل: من, تو, او

در قدم اول تسلیت عرض می کنم به تمامی هموطنان و همنوعان خودم در سراسر ایران که در ویرانی های خشم طبیعت دچار آسیب شده اند و خسارت های جبران ناپذیری متحمل گشته اند.خشم اگر در فلسفه عامی خشم نگاه بیندازیم هر آنچه از روال عادی خود خارج شود و هنوز به روال جدید راهکاری برای تخلیه احساسات یا انرژی نهان پیدا نشده و یا ناگهانی با شرایط جدید مواجه شود نوعی در هم ریختگی کنترل ایجاد می شود که…

ادامه مطلب
2
اشتراک گذاری