بی اعتماد شدیم همین!

بعد از مرور تاریخ پر از تنش در این روز ها که البته از زمانی اتفاق افتاد به ناگاه اعلام شد که فردای بنزینی شما با افزایش قیمت مواجه شده است. با اعتراضاتی به گرانی بنزین یا به دلیل بی اطلاعی از گرانی بی هنگام و آیا اصلا عدم رعایت دموکراسی و در جریان گذاشتن مردم کشور که سر آخر هم معلوم نشد. هر چه بود یا نبود با واکنش سراسری در چندین شهر آغاز و واکنش های خشن تر…

ادامه مطلب
0
اشتراک گذاری