فقط نیکوکاران نمی میرند

این روزها اساسی ترین دغدغه ذهنی اغلب کشور های جهان, موضوع بیماری و شیوع ویروسی به نام کروناست.یا همان COVID- 19 به هیچ وجه وارد مقوله پزشکی و تخصصی نخواهم شد زیرا که نه سوادش را دارم و نه به خرافات ایمان دارم. تنها به این اعتقاد رسیده ام که راه درمان بحران فوق فقط پیروی از عقل و منطق خرد جمعی بوده که آن هم در بهداشت فردی خود و خانواده خلاصه می شود و رعایت آن تاکید موکد…

ادامه مطلب
3
اشتراک گذاری